Certifikáty Oracle

Institut informatiky je členem programu Oracle Academy, což znamená, že studenti IIVOŠ získávají během studia certifikát společnosti Oracle, Oracle Certified Associate.

Studijní plán Oracle akademie je zaměřený na databáze, programování a odborné dovednosti studentů, přičemž učitelé jsou kvalitně vyškoleni na nejmodernějších technologiích. IIVOŠ využívá vývojové nástroje Oracle Database a Oracle Application Server. Lektoři Institutu informatiky jsou pravidelně proškolováni o nejnovějších produktech Oracle, což samozřejmě výuce dodává na atraktivitě. Oracle akademie spojuje virtuální a přímou výuku, praktická cvičení a projektové úkoly. Využívá nejnovějších technologií Oracle, takže studenti i učitelé mohou pracovat skrze webový prohlížeč.

Nespornými výhodami Oracle akademie je profesionálně navržený výukový plán, který plně uspokojuje vzdělávací potřeby studentů a obohacuje výuku pomocí reálných projektů. Studenti se na konci kurzu stávají Oracle Certified Associates a během celého studia mají výhody 40–50 % slev na vybrané produkty společnosti Oracle.


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.