Spolupráce
s vysokými školami

Institut informatiky navázal spolupráci již se 3 vysokými školami, které našim studentům uznávají předměty vystudované na IIVOŠ. Ti budou mít tak možnost navázat ve studiu bakalářského programu ve zkrácené délce. Místo 3 let tak budou studovat pouze 1,5 roku, po kterém získají titul Bc.

Konkrétní VŠ, s kterými jsme navázali spolupráci:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky – obor Aplikovaná informatika

Vysoká škola finanční a správní – obor Aplikovaná informatika

Západomoravská vysoká škola v Třebíči – obor Aplikavané informační technologie 


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.