JUDr. Pavel Tůma

Pavel Tůma

Učitel předmětů:

  • Právo v informatice

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2002), LL.M. v oboru práva duševního vlastnictví na Queen Mary, University of London (2005), Ph.D. na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2007). V akademické oblasti specializace na problematiku práva duševního vlastnictví. V srpnu 2003 absolvoval krátkodobý studijní pobyt na Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steurrecht, Mnichov, Německo a v letech 2004–2005 studijní pobyt na University of London (LL.M.) jako stipendista Chevening Scholarship. V současnosti působí jako soudce Okresního soudu Praha-západ a externí učitel na Univerzitě Karlově v Praze. Pravidelně publikuje v domácí i zahraniční odborné literatuře. V minulosti pracoval rovněž jako advokátní koncipient, asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent soudce Nejvyššího soudu a učitel na Vysoké škole aplikovaného práva v Brně. Hovoří plynně anglicky, na pokročilé úrovni rovněž německy. Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě a sportu.


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.