Akreditace Ministerstva školství

Institut informatiky získal novou akreditaci pro aktualizovaný vzdělávací program 26–47-N/11 Informační a komunikační systémy. Do rejstříku škol a školských zařízení byl Institut informatiky zapsán rozhodnutím MŠMT ČR v lednu 2006.

V květnu 2007 v naší škole proběhla inspekce ČŠI s velmi dobrým výsledkem. Závěry inspekční zprávy:

Škola postupovala ve věcech rejstříku škol a školských zařízení v souladu s právní normou. Řízení a organizace školy je funkční a odpovídá běžné praxi. Materiální a personální podmínky jsou s ohledem na velikost školy na standardní úrovni. Za nadstandardní lze označit rozsah a úroveň vybavení výpočetní technikou a dalšími informačními a komunikačními technologiemi a míru jejich zavádění do výuky.

V případě zájmu je zpráva k nahlédnutí na studijním oddělení školy.


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.