Odborná praxe

Odborná praxe na denním studiu probíhá po dobu 14 týdnů, kdy student odchází do firmy. Jedná se vždy o specilizovanou praxi v IT odděleních firem, kde student pod dohledem vedoucího pracuje na konkrétním projektu. Během praxe student vypracovává svou absolventskou práci. Na konci praxe je student ohodnocen a za svou práci získává zápočet.

Institut informatiky spolupracuje s vybranými firmami, které studentovi nabídnou činnost úměrnou jeho schopnostem a získaným vědomostem. Pokud student přijde sám s návrhem firmy, kde by chtěl praxi vykonávat, záleží pouze na domluvě školy a dané firmy.

V minulosti jsme již navázali spolupráci se společností Oracle, kde naši studenti vykonávali svou praxi a následně i získali práci na plný úvazek. Jelikož bývají zaměstnavatelé s našimi studenty maximálně spokojeni, odborná praxe se tak stala zdrojem prvního zaměstnání pro mnoho našich absolventů.


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.