Školné na rok 2012/2013

Pokud jste již našimi studenty, vaše školné se nemění a zůstává stále stejné po celou dobu studia. Termín splatnosti a výše školného pro stávající studenty je upřesněna ve smlouvě o studiu, článek 6.

Školné se platí nejpozději do 1. září za zimní období a do 15. února za letní období příslušného školního roku. V případě potřeby je možné platit školné na splátky s celkovým navýšením 10 %. O tuto možnost je potřeba písemně požádat ředitelku školy.


Institut informatiky Radlická 591/115
objekt A5
158 00 Praha 5
Telefon: 257 311 119
Mobil: 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz


Aktuality

Institut informatiky již nové studenty nepřijímá

30.07.2014 Z důvodu nízkého počtu uchazečů o studium v předchozích letech jsme nuceni utlumit na nějakou dobu činnost školy.

Nové studenty již nepřijímáme

27.03.2014 Přijímací řízení se až do odvolání nevyhlašuje z důvodu útlumu činnosti školy.

Dálkové studium - 1. řádný termín absolutoria

02.01.2014 1. termín absolutoria pro dálkovou formu studia je vypsán na 24.1. a 25.1.2014.

Stěhování IIVOŠ

Od září jsme již v nových učebnách v 1. patře, v přízemí jsme pro studenty připravili příjemné posezení, případně je možné zahrát si ping-pong.